Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Lúa thuần quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống

FOODCROPS. Tiêu chuẩn ngành 10TCN 395-2006. Lúa thuần quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống. Phạm vi áp dụng:  Quy trình này quy định những biện pháp kỹ thuật để duy trì, phục tráng và nhân giống lúa thuần, thuộc loài Oryza sativa L. trong phạm vi cả nước. Yêu cầu chung: Tổ chức, cá nhân duy trì, phục tráng và nhân giống lúa thuần phải đáp ứng các điều kiện quy định trong Pháp lệnh giống cây trồng và các văn bản hiện hành khác. Cán bộ kỹ thuật duy trì, phục tráng và nhân giống lúa thuần phải nắm vững các tính trạng đặc trưng của giống được nhân, quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng hạt giống lúa.

alt

LÚA THUẦN-QUY TRÌNH KỸ THUẬT
SẢN XUẤT HẠT GIỐNG

Soát xét lần 1
Conventional Rice-Technical Procedure for Seed Production
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4100  QĐ/BNN-KHCN, ngày 29  tháng 12 năm 2006, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Xem thêm

Văn hóa giáo dục

Nghị lực vào đời

Dạy Và Học

Dạy và Học
Dạy Và Học

Cây Lúa

Cây Lúa Hôm Nay

Cuộc Sống

Tình Yêu Cuộc Sống

Danh Nhân

Danh Nhân Việt Nam